உயிர் தொழில்நுட்பவியலைப் பயன்படுத்தி கூண்டில் வளர்க்கும் முட்டைக்கோழியின் எச்சத்தை மறுசுழற்சி செய்து முட்டைக் கோழிக் குஞ்சின் தீவனத்தில் உணவாகப் பயன்படுத்துதல்
TNV_BKCH_Y2006_PKPANAM_Pg13-14
Purushothaman, M.R.
2005
other
TANUVAS
Size 131.74 kB
TNV_BKCH_Y2006_PKPANAM_Pg13-14.pdf
TNV_BKCH_Y2006_PKPANAM_Pg13-14